Family is a biological lie

trh_why_we_lie_artwork
(photo: from internet)
Theo một nghĩa khác, ‘Gia Đình là một lời nói dối sinh học’
Và vì là sinh học nên tác động của nó là những hành động mà theo logic của sinh học chính là phản xạ vô điều kiện ở loài người
Loại phản xạ này biểu hiện ở thể không gì cả, nghĩa là không có bất kỳ hành vi cân – đo – đong -đếm – suy tính nào trước mỗi cử chỉ hoặc hành động cũng như sau đó không thấy dấu hiệu nào của thứ được đặt tên là hối tiếc.
Cho dù không cần bất cứ một biện pháp khoa học phát triển nào can thiệp thì tác động lớn nhất của lời nói dối sinh học này có thể làm một con người biến dị chuyển hóa thành một dạng thức đối lập mà thì con người ta cũng sẽ chấp nhận chịu đựng. Chấp nhận chịu đựng có khi hết cả một đời.
Lời nói dối sinh học này như một loại quyền năng của con người – loài duy nhất khi sinh ra không có bất kỳ vũ khí tự nhiên nào để tự vệ nhưng lại kiến tạo ra hàng loạt vũ khí có tính hủy diệt tất cả. Chính vì là quyền năng nên phải sở hữu, mà muốn như thế thì buộc phải tạo và giữ gìn gia đình – một dạng thức hữu hình có hàng tỉ ‘xúc tu’ vô hình giằng giữ.
Một khi sở hữu quyền năng sinh học này thì cũng giống như kẻ đã ‘cưỡi trên lưng cọp’. Chẳng có gì là đúng, chẳng có gì là sai, chẳng có gì là tha thứ, chẳng có gì là ranh giới. Tất cả chỉ là lựa chọn.
Mà như thế, thì phải hành động như kẻ vung roi điều khiển cọp chứ không phải ‘kẻ đã hoàn toàn ngồi trên lưng cá sấu nhưng lại đánh mất mục tiêu lấy nước ở vùng đầm lầy’.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s