Giữa tháng 9

15/9 = 15/8 = nữ hằng + nam cuội; là trung thu.

Trung thu nên được nhận quà; nên lung lay hết cả cảm xúc; nên chấm nốt vào đây cho nhớ là đang vui quá đi ❤️ 

#starbucks #beloveds #green 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s