Meteo

Tìm lại đâu đó,

Tìm lại một ánh nhìn

Tìm lại một âm thanh…

Nhưng để làm gì.

Chỉ là ánh mắt cứ dõi theo ảo ảnh để cố tìm lại một điều gì đó, một cái gì đó,

Nơi đang sống là Hà Nội, một chấm nhỏ trên bản đồ, mà sao cảm giác là một cái vũng khổng lồ đầy bùn nhão.

Bỗng chốc mà tất cả trở nên như hiển nhiên một cách điên dại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s