No. 8

Bão về, mưa từ đêm qua, lúc lớn, lúc bé, đường đã ngập cả.

Mọi thứ đều bé nhỏ, bão ở đây chỉ làm ngập đường, nhưng không nhấn chìm cái gì.

Không biết làm sao để về nhà đây.

Mưa thế này chẳng biết khi nào dừng lại. Mây đen vẫn ngang trời, mù mịt, và mưa.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s