Vòng tròn

Lặng yên vẽ,

Vẽ vòng tròn.

Vòng tròn nghiêng bóng nắng

Vòng tròn nghiêng bóng gió

Vòng tròn lặng.

Lặng yên vẽ,

Vẽ vòng tròn

Vòng tròn trái đất

Vòng tròn biển cả

Vòng tròn mênh mông.

Lặng yên vẽ,

Vẽ vòng tròn

Vòng tròn vòng tay

Vòng tròn hơi ấm

Vòng tròn tình yêu.

Lặng yên vẽ,

Vẽ vòng tròn

Vòng tròn thẳng…vô chừng.Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s