Tạm biệt mùa

Image

Thế là hết

Mùa đi vội vã,

Cơn mê dài đứt quãng theo đi.

Thế là hết

Chưa kịp níu giữ,

Chút rạng ngời sắc nắng ban mai.

Thế là hết,

Chẳng kịp quên để nhớ,

Có một mùa đã về quá đỗi mong manh?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s