Gửi những người năm ấy tuổi đôi mươi!

Gửi những người năm ấy tuổi đôi mươi
Là tuổi trẻ, là thanh xuân bất diệt,
Trái tim đập rộn ràng cho sự sống,
Loạn nhịp vì yêu, tràn khát vọng cho đời.

Gửi những người năm ấy tuổi đôi mươi,
Đã dành lẽ sống cho niềm tin khát cháy,
Hy sinh tất cả cho ngày mai tươi sáng ấy,
Để sẽ lại yêu, sẽ lại được yêu đời.

Gửi những người năm ấy tuổi đôi mươi
Từ ngày hôm nay, là tương lai của ngày đó,
Đã chẳng có gì là tươi sáng rõ,
Nhạt nhẽo kéo dài, giả dối khắp mọi nơi,

Gửi những người năm ấy tuổi đôi mươi,
Rằng ngày hôm nay người ta vẫn nhắc
Những chiến công, và cả thành tích xuất sắc,
Như vỏ bọc trống rỗng, không hơn.

Gửi những người năm ấy tuổi đôi mươi,
Lẽ sống ngày hôm nay sao lại khác,
Người ta lẩm bẩm luân lý ngày này qua tháng khác,
Khát khao là vùi lấp,
Và sự thật chỉ khiên cưỡng mong manh.

Gửi những người năm ấy tuổi đang xanh,
Một câu hỏi về bản tình ca mang tên Sống
Có thể không, có thể được không?
Là được Sống, Sống cho khát khao hoài bão.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s