Mưa tháng chạp

Đường phố vắng tanh, phố thị lặng ngắt

Trời đông hanh hao, bờ môi khô quắt

Cơn gió lãng du, cô đơn lạc bước

Hạt mưa co ro, te tái dưới ánh đèn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s