Mùa Vọng

Mùa đầu tiên trong một năm phụng vụ của người theo đạo Chúa. Họ dọn lòng, hân hoan, tỉnh thức và sẵn sàng để đón Chúa, người dẫn lối chỉ đường của họ. Còn mình, vô đạo, nên phải đến ngày hôm qua, mình mới biết một từ vựng "Mùa Vọng" được dịch từ tiếng … Continue reading Mùa Vọng